Téarma gluaise:

An Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe

An Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe. Eagraíocht idirnáisiúnta a fhéachann le sláinte ainmhithe a fheabhsú ar fud an domhain. Aithníonn an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) na caighdeáin, na treoracha agus na moltaí atá leagtha amach ag OIE mar thagairtí domhanda, go háirithe an comhaontú maidir le bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS).

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa