Term i ordlistan:

Världsorganisationen för djurhälsa

Världsorganisationen för djurhälsa. Internationella organisationer som försöker förbättra djurhälsan i hela världen. De standarder, direktiv och rekommendationer som fastställs av OIE erkänns som globala hänvisningar av Världshandelsorganisationen (WTO), särskilt avtalet om sanitära och fytosanitära åtgärder.

Dela sidan:

Genvägar