10 december 2021

Armenië verlaat de SAP-regeling uiterlijk op 01/01/2022

Met ingang van 1 januari 2022 wordt Armenië uitgesloten van het stelsel van algemene preferenties (SAP) overeenkomstig R/UE 2021/114, aangezien het door de Wereldbank in 2018, 2019 en 2021 als hogere-middeninkomensland is ingedeeld.

Daarom komt Armenië volgens R/UE 2018/148 niet langer in aanmerking voor de status van SAP-begunstigd land.

Als gevolg van het feit dat Armenië niet langer een SAP-begunstigde is, moet Armenië ook ophouden een SAP ± begunstigd land te zijn in de zin van artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 978/2012.

Meer informatie is te vinden op:

Deze pagina delen:

Snelle links