10 joulukuuta 2021

Armenia poistuu GSP-järjestelmästä 1.1.2022 mennessä

Armenia jätetään 1. tammikuuta 2022 alkaen yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) ulkopuolelle asetuksen/EU 2021/114 mukaisesti, koska Maailmanpankki on luokitellut sen ylemmän keskitulotason maaksi vuosina 2018, 2019 ja 2021.

Näin ollen asetuksen (EU) 2018/148 mukaan Armenia ei enää täytä GSP-edunsaajamaan aseman edellytyksiä.

Koska Armenia lakkaa olemasta GSP-edunsaajamaa, sen olisi myös lakattava olemasta GSP±edunsaajamaa asetuksen (EU) N:o 978/2012 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Lisätietoja on saatavilla seuraavasta osoitteesta:

Jaa tämä sivu: