29 november 2023

Prehodna pravila za Ukrajino so zdaj v ROSA

Poenostavljena in prožnejša pravila o poreklu (v nadaljnjem besedilu: prehodna pravila) se bodo za trgovino med Ukrajino in EU uporabljala od 1. decembra 2023.

Da bi olajšali njihovo razumevanje in uporabo, so ta pravila pojasnjena v orodju za samoocenjevanje ROSA, ki je na voljo ukrajinskim podjetjem in podjetjem EU.

Deli to stran:

Hitre povezave