29 novembra 2023

Prechodné pravidlá pre Ukrajinu sú teraz v ROSA

Zjednodušené a flexibilnejšie pravidlá pôvodu (ďalej len „prechodné pravidlá“) sa budú uplatňovať na obchod medzi Ukrajinou a EÚ od 1. decembra 2023.

Na uľahčenie ich pochopenia a uplatňovania sú tieto pravidlá vysvetlené v nástroji na sebahodnotenie ROSA, ktorý je k dispozícii ukrajinským podnikom aj podnikom EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy