29 Samhain 2023

Tá Rialacha Idirthréimhseacha don Úcráin i ROSA anois

Beidh feidhm ag rialacha tionscnaimh simplithe agus níos solúbtha (‘Rialacha Idirthréimhseacha’) maidir leis an trádáil idir an Úcráin agus an tAontas amhail ón 1 Nollaig 2023.

Chun a dtuiscint agus a gcur i bhfeidhm a éascú, mínítear na rialacha sin san uirlis féinmheasúnaithe ROSA, uirlis atá ar fáil do ghnólachtaí na hÚcráine agus an Aontais araon.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa