29 november 2023

Övergångsregler för Ukraina finns nu i ROSA

Förenklade och flexiblare ursprungsregler (övergångsregler) kommer att gälla för handeln mellan Ukraina och EU från och med den 1 december 2023.

För att underlätta deras förståelse och tillämpning förklaras dessa regler i självbedömningsverktyget ROSA, som är tillgängligt för både ukrainska och europeiska företag.

Dela sidan:

Genvägar