29 listopada 2023

Przepisy przejściowe dla Ukrainy są obecnie zawarte w ROSA

Uproszczone i bardziej elastyczne reguły pochodzenia („reguły przejściowe”) będą miały zastosowanie do handlu między Ukrainą a UE od 1 grudnia 2023 r.

Aby ułatwić ich zrozumienie i stosowanie, zasady te wyjaśniono w narzędziu samooceny ROSA, dostępnym zarówno dla przedsiębiorstw ukraińskich, jak i unijnych.

Udostępnij tę stronę: