29 Novembru 2023

Ir-regoli Tranżitorji għall-Ukrajna issa jinsabu fir-ROSA

Regoli tal-oriġini simplifikati u aktar flessibbli (“Regoli Tranżitorji”) se japplikaw għall-kummerċ bejn l-Ukrajna u l-UE mill-1 ta’ Diċembru 2023.

Biex jiġu ffaċilitati l-fehim u l-applikazzjoni tagħhom, dawk ir-regoli huma spjegati fl-għodda ta’ awtovalutazzjoni ROSA, disponibbli kemm għan-negozji Ukreni kif ukoll għal dawk tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr