29 Νοεμβρίου 2023

Μεταβατικοί κανόνες για την Ουκρανία βρίσκονται τώρα στο ROSA

Από την 1 Δεκεμβρίου 2023 θα εφαρμόζονται απλουστευμένοι και πιο ευέλικτοι κανόνες καταγωγής («μεταβατικοί κανόνες») στο εμπόριο μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ.

Για να διευκολυνθεί η κατανόηση και η εφαρμογή τους, οι εν λόγω κανόνες επεξηγούνται στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης ROSA, το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο στις ουκρανικές όσο και στις ενωσιακές επιχειρήσεις.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις