Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Skatter

Sælger virksomheden varer eller tjenesteydelser? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de afgifter, der kan anvendes i EU.

Dette afsnit dækker de vigtigste indirekte skatter, der gælder i EU

Share this page:

Genveje