Συχνές ερωτήσεις:

Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;

Επί του παρόντος, ο εμπορικός βοηθός μου για υπηρεσίες και επενδύσεις περιορίζεται στις νομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και τις λογιστικές υπηρεσίες

Επισημαίνεται ότι πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους τομείς υπηρεσιών είναι διαθέσιμες μόνο για τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες για τις λογιστικές υπηρεσίες είναι επί του παρόντος διαθέσιμες μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κατάλογος των καλυπτόμενων τομέων υπηρεσιών θα επεκταθεί σταδιακά.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις