Συχνές ερωτήσεις:

Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;

Επί του παρόντος, ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις περιορίζεται σε νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

Επισημαίνεται ότι πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους δύο τομείς υπηρεσιών είναι διαθέσιμες μόνο για τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κατάλογος των καλυπτόμενων τομέων υπηρεσιών θα επεκταθεί σταδιακά. 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις