Korduma kippuvad küsimused:

Milliste turulepääsu tingimuste kohta võib leida teavet minu teenuste ja investeeringute kaubandusassistendi kohta?

Minu teenuste ja investeeringute kaubandusassistent annab iga tarneviisi kohta teavet järgmiste turulepääsu tingimuste kohta.

 • Teenuste piiriülene osutamine
  • kohaliku kohaloleku nõuded;
  • litsentsimis- ja loanõuded;
  • registreerimisnõuded;
  • kvalifikatsiooninõuded;
  • koguselised piirangud;
  • maksustamine ja muud finantsmeetmed;
  • andmeedastuse piirangud ja
  • andmete asukoha nõuded
 • Kaubanduslik kohalolek
  • litsentsimis- ja loanõuded;
  • väliskapitali ülempiirid;
  • kodakondsusnõuded;
  • kõrgem juhtkond ja juhatus;
  • koguselised piirangud;
  • maksustamine ja muud finantsmeetmed;
  • andmeedastuse piirangud ja andmete asukoha nõuded;
  • tehnosiire ja andmesiire;
  • juurdepääs maale;
  • kohalik sisu ja ekspordinõuded;
  • teatavate üksuste tegevusulatuse piirangud
 • Füüsiliste isikute/spetsialistide kohalolek/liikumine
  • elukohanõue;
  • kodakondsusnõuded;
  • tööloa nõuded;
  • tööturutestid;
  • kutsekvalifikatsiooni nõuded
Jagage seda lehte: