ELi-välised turud - Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liidul ei ole praegu kaubanduslepinguid järgmise riigiga: Ameerika Ühendriigid.

Leidke kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil rohkem teavet järgmise riigi kohta: Ameerika Ühendriigid.

Otsige muud turgu

Täpsemat teavet leiate kaubanduslepingute loetelust: tutvuge iga kaubanduslepingu eelistega kaupade või teenustega kauplemisel, investeerimisel või kaubanduspartneri riiklikus pakkumismenetlustes osalemisel.

Riikide puhul, millel ei ole praegu ELiga kaubanduslepinguid, leiate sealt üldisema kirjelduse ELi kaubandussuhete ja asjaomase riigiga tehtava majanduskoostöö kohta.

Jagage seda lehte: