Ceisteanna Coitianta:

Cé na coinníollacha rochtana ar an margadh ar féidir liom eolas a fháil ina leith faoi Mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta?

Soláthraíonn mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta faisnéis, in aghaidh an mhodha soláthair, faoi na coinníollacha seo a leanas maidir le rochtain ar an margadh.

 • Soláthar trasteorann seirbhísí
  • ceanglais láithreachta áitiúla;
  • ceanglais cheadúnúcháin agus údarúcháin;
  • ceanglais chlárúcháin;
  • ceanglais cháilíochta;
  • srianta cainníochtúla;
  • cánachas agus bearta airgeadais eile;
  • srianta ar aistriú sonraí agus
  • ceanglais logánaithe sonraí
 • Láithreacht tráchtála
  • ceanglais cheadúnúcháin agus údarúcháin;
  • caidhpeanna cothromais eachtracha;
  • ceanglais náisiúntachta;
  • lucht bainistíochta sinsearaí agus boird stiúrthóirí;
  • srianta cainníochtúla;
  • cánachas agus bearta airgeadais eile;
  • srianta ar aistriú sonraí agus ceanglais logánaithe sonraí;
  • aistriú teicneolaíochta agus aistriú na gceanglas sonraí;
  • rochtain ar thalamh;
  • ceanglais maidir le hábhar áitiúil agus maidir le honnmhairiú;
  • srianta ar raon feidhme gníomhaíochtaí eintiteas áirithe
 • Daoine nádúrtha/gairmithe a bheith i láthair/gluaiseacht
  • ceanglais chónaithe;
  • ceanglais náisiúntachta;
  • ceanglais maidir le ceadanna oibre;
  • tástálacha ar an margadh saothair;
  • ceanglais maidir le cáilíochtaí gairmiúla
Roinn an leathanach seo: