14 Bealtaine 2020

Ráiteas ón Eagraíocht Dhomhanda Trádála ina leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide le linn COVID-19

An 14 Bealtaine 2020, d’eisigh an tAontas agus 47 gcomhalta eile ráiteas inar leagadh béim ar thábhacht MFBManna le linn COVID-19.

Léigh níos mó

Roinn an leathanach seo: