10 Samhain 2022

An t-eolas is déanaí maidir le caibidlíocht trádála leis an Astráil

Is é is cuspóir don chruinniú seo forléargas a thabhairt ar staid na himeartha sa chaibidlíocht maidir le comhaontuithe trádála idir an tAontas agus an Astráil.

  • Dáta: 10 Samhain 2022, 10:30-12:30
  • Suíomh: WEBEX

Sonraí an chruinnithe

Dúnann an clárú ar: Dé Luain, an 7 Samhain, ar 12:00

Tabhair faoi deara go bhfuil muid tar éis bogadh go dtí córas clárúcháin nua.

Cláraithe cheana féin sa chóras nua? Cláraigh chun páirt a ghlacadh sa chruinniú

Nach bhfuil cláraithe go fóill? Cláraigh d’eagraíocht

Seoladh caibidlíocht trádála idir an tAontas agus an Astráil i mí Iúil 2018. Beidh 13 bhabhta caibidlíochta ann faoi thráth an chruinnithe, an ceann deireanach ón 17-21 Deireadh Fómhair 2022. Chuir an Coimisiún ionadaithe na Sochaí Sibhialta ar an eolas go rialta faoin gcaibidlíocht. Tar éis an 13ú babhta, tabharfaidh sé forléargas ar an gcomhthéacs, ar an réasúnaíocht, ar na príomh-shaincheisteanna atá fós gan réiteach agus ar amlíne na caibidlíochta.

Cainteoirí

Cainteoir luaidhe

Christophe Kiener, Príomh-Idirbheartaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus an Astráil, Ard-Stiúrthóireacht na Trádála, an Coimisiún Eorpach

Modhnóir

Comhordú na Sochaí Sibhialta — an tAonad um Thrédhearcacht, um an tSochaí Shibhialta agus um Chumarsáid, Ard-Stiúrthóireacht na Trádála, an Coimisiún Eorpach

Clár Oibre

  1. Réamhrá.
  2. An t-eolas is déanaí maidir leis an gcaibidlíocht.
  3. Plé oscailte le páirtithe leasmhara.

Beidh an cruinniú ar siúl trí WEBEX. Seolfar cód rochtana WebEx agus pasfhocal chuig rannpháirtithe cláraithe. Bheimis buíoch díot dá bhféadfadh rannpháirtithe a nasc WEBEX a sheoladh 30 nóiméad ar a laghad roimh an gcruinniú ionas gur féidir aon fhadhbanna teicniúla a shocrú in am roimh an gcruinniú.

Eolas praiticiúil

Nuair a bheidh
  1. Déardaoin 10 Samhain 2022, 10:30 Am Lár na hEorpa
  2. Déardaoin 10 Samhain 2022, 12:30 Am Lár na hEorpa
I gcás ina
Ar líne amháin
Beoshruth
Cuirfear tús leis an Déardaoin an 10 Samhain 2022, 10:30 Am Lár na hEorpa
Cé ba chóir a bheith i láthair
Páirtithe leasmhara
Teangacha
Béarla
Eagraithe
Ard-Stiúrthóireacht na Trádála
Cuid den
Cruinnithe trádála an Aontais Eorpaigh leis an tSochaí Shibhialta

Cur síos

Is é is cuspóir don chruinniú seo forléargas a thabhairt ar staid na himeartha sa chaibidlíocht maidir le comhaontuithe trádála idir an tAontas agus an Astráil.

Roinn an leathanach seo: