Novosti:

EU i Kanada obilježavaju treću obljetnicu sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma

Danas je treća obljetnica privremenog stupanja na snagu Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA). Bilanca tih triju godina vrlo je pozitivna: bilateralna trgovina između EU27 i Kanade povećala se za 24 % za robu i 25 % za usluge u usporedbi sa stanjem prije stupanja na snagu CETA-e.

Pročitajte više

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice