21 rujna 2020

EU i Kanada slave treću obljetnicu sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma

Danas je treća obljetnica privremenog stupanja na snagu Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA). Ravnoteža tih triju godina vrlo je pozitivna: bilateralna trgovina između EU-27 i Kanade povećala se za 24 % za robu i 25 % za usluge u usporedbi sa stanjem prije stupanja na snagu CETA-e.

Dodatne informacije

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice