Įgaliotas ekonominės veiklos vykdytojas

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę prekiautojai, kurie priklauso tarptautinei tiekimo grandinei ir dalyvauja su muitine susijusiose operacijose, gali prašyti suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą.

Kas gali tapti įgaliotuoju ekonominių operacijų vykdytoju?

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę prekiautojai, kurie priklauso tarptautinei tiekimo grandinei ir dalyvauja su muitine susijusiose operacijose, gali prašyti suteikti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusą.

Kas tai?

 • Tai yra muitinės ir ekonominės veiklos vykdytojo ES partnerystės programa, kuria siekiama didinti tarptautinės tiekimo grandinės saugumą ir palengvinti teisėtą prekybą.
 • Ji grindžiama Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sukurta muitinių ir įmonių partneryste.
 • Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusą (leidimą) suteikia kompetentinga muitinė, o jį pripažįsta visų valstybių narių muitinės. Todėl įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimas yra ES leidimas.

Kodėl verta registruotis?

Nauda apima:

 • paprastesnis teisės į muitinės procedūrų supaprastinamą suteikimas
 • mažesnis fizinių ir dokumentų tikrinimų skaičius
 • išankstinis pranešimas, jeigu siunta buvo pasirinkta muitiniam tikrinimui
 • pirmenybė atliekant siuntų kontrolę, jei jos buvo pasirinktos tikrinimui
 • galimybė prašyti muitinį tikrinimą atlikti konkrečioje vietoje
 • netiesioginė nauda, pvz.,
  • pripažinimas patikimu ir saugiu verslo partneriu
  • geresni ryšiai su muitine ir kitomis valdžios institucijomis
  • mažesnis vagysčių ir nuostolių skaičius
  • mažiau vėluojančių siuntų
  • geresnis planavimas
  • geresnis klientų aptarnavimas
  • didesnis klientų lojalumas
  • mažesnės tiekėjų tikrinimo išlaidos ir glaudesnis bendradarbiavimas

Kaip užsiregistruoti?

Kad užsiregistruotumėte kaip įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas, turėsite:

Daugiau informacijos apie įgaliotuosius ekonominių operacijų vykdytojus ir ES verslininkų portalą Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniame direktorate.

Norėdami patikrinti konkrečiam produktui ar šaliai partnerei taikomas muitinės procedūras, naudokitės mano prekybos padėjėju.

Pagrindinį importo ir eksporto proceso aprašymą ir bendrus veiksmus, kurių reikia imtis, rasite mūsų nuosekliuose vadovuose.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos