Įgaliotas ekonominės veiklos vykdytojas

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę komercinės veiklos subjektai, kurie yra tarptautinės tiekimo grandinės dalis ir dalyvauja su muitine susijusiose operacijose, gali kreiptis dėl įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo.

Kas gali tapti įgaliotuoju ekonominių operacijų vykdytoju?

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę komercinės veiklos subjektai, kurie yra tarptautinės tiekimo grandinės dalis ir dalyvauja su muitine susijusiose operacijose, gali kreiptis dėl įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso suteikimo.

Kas tai?

 • Tai muitinės ir ekonominės veiklos vykdytojo ES partnerystės programa, kuria siekiama padidinti tarptautinės tiekimo grandinės saugumą ir palengvinti teisėtą prekybą.
 • Ji grindžiama Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sukurta muitinių ir įmonių partneryste.
 • Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusą (leidimas) suteikia kompetentinga muitinė ir pripažįsta visų valstybių narių muitinės. Todėl AEO leidimas yra ES leidimas.

Kodėl verta registruotis?

Nauda, be kita ko, apima:

 • paprastesnis teisės į muitinės procedūrų supaprastinamą suteikimas
 • mažesnis fizinių ir dokumentų tikrinimų skaičius
 • išankstinis pranešimas, jeigu siunta buvo pasirinkta muitiniam tikrinimui
 • pirmenybė atliekant siuntų kontrolę, jei jos buvo pasirinktos tikrinimui
 • galimybė prašyti muitinį tikrinimą atlikti konkrečioje vietoje
 • netiesioginė nauda, pvz.,
  • pripažinimas patikimu ir saugiu verslo partneriu
  • geresni ryšiai su muitine ir kitomis valdžios institucijomis
  • mažesnės vagystės ir nuostoliai
  • mažiau vėluojančių siuntų
  • geresnis planavimas
  • geresnis klientų aptarnavimas
  • didesnis klientų lojalumas
  • mažesnės tiekėjų tikrinimo išlaidos ir glaudesnis bendradarbiavimas

Kaip užsiregistruoti?

Kad galėtumėte užsiregistruoti įgaliotuoju ekonominės veiklos vykdytoju, turėsite:

Daugiau informacijos apie įgaliotuosius ekonominės veiklos vykdytojus ir ES verslininkų portalą Mokesčių ir muitų sąjungos GD rasite.

Norėdami patikrinti konkrečiam produktui arba šaliai partnerei taikomas muitinės procedūras, naudokitės Mano prekybos asistentu.

Pagrindinį importo ir eksporto proceso aprašymą ir bendrus veiksmus, kurių reikia imtis, rasite mūsų nuosekliuose vadovuose.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos