Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę komercinės veiklos subjektai, kurie yra tarptautinės tiekimo grandinės dalis ir dalyvauja su muitine susijusiose operacijose, gali teikti prašymą suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusą.

Kas gali tapti įgaliotuoju ekonominių operacijų vykdytoju?

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę komercinės veiklos subjektai, kurie yra tarptautinės tiekimo grandinės dalis ir dalyvauja su muitine susijusiose operacijose, gali teikti prašymą suteikti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusą.

Kas tai?

 • Tai ES muitinės ir ekonominės veiklos vykdytojo partnerystės programa, kuria siekiama padidinti tarptautinės tiekimo grandinės saugumą ir palengvinti teisėtą prekybą.
 • Ji grindžiama Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sukurta muitinių ir įmonių partneryste.
 • Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusą (leidimą) suteikia kompetentinga muitinė ir pripažįsta visų valstybių narių muitinės. Todėl įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimas yra ES leidimas.

Kodėl verta užsiregistruoti?

Nauda:

 • lengvesnis teisės į muitinės formalumų supaprastinimą suteikimas
 • mažesnis fizinių ir dokumentų tikrinimų skaičius
 • išankstinis pranešimas, jeigu siunta buvo pasirinkta muitiniam tikrinimui
 • pirmenybė atliekant siuntų kontrolę, jei jos buvo pasirinktos tikrinimui
 • galimybė prašyti muitinį tikrinimą atlikti konkrečioje vietoje
 • netiesioginę naudą, pavyzdžiui,
  • pripažinimas patikimu ir saugiu verslo partneriu
  • geresni ryšiai su muitine ir kitomis valdžios institucijomis
  • mažesnis vagysčių ir nuostolių skaičius
  • mažiau vėluojančių vežimų
  • geresnis planavimas
  • geresnės klientų aptarnavimo paslaugos
  • didesnis klientų lojalumas
  • mažesnės tiekėjų tikrinimo išlaidos ir glaudesnis bendradarbiavimas

Kaip užsiregistruoti?

Kad galėtumėte užsiregistruoti kaip įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas, turėsite:

Daugiau informacijos apie ĮEOV ir ES verslininkų portalą Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniame direktorate.

Norėdami patikrinti konkrečiam produktui arba šaliai partnerei taikomas muitinės procedūras, kreipkitės į mano prekybos asistentą.

Pagrindinį importo ir eksporto proceso aprašymą ir bendrus veiksmus, kurių reikia imtis, rasite mūsų nuosekliuose vadovuose.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos