Žodynėlio terminas:

CE ženklinimas

Raidės CE pateikiamos ant daugelio produktų, kuriais prekiaujama išplėstoje bendrojoje rinkoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Ženklindamas gaminį CE ženklu, gamintojas deklaruoja, kad gaminys atitinka visus teisinius ženklinimo CE ženklu reikalavimus ir gali būti parduodamas visoje EEE be apribojimų. Tai taikoma ir kitose šalyse pagamintiems produktams, kurie parduodami EEE. CE ženklas nereiškia, kad ES ar kita institucija patvirtino gaminį kaip saugų. Ne visi produktai turi būti pažymėti CE ženklu. Tai privaloma tik daugumai produktų, kuriems taikomos naujojo požiūrio direktyvos.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos