Kifejezés a fogalomtárban:

CE-jelölés

A CE betűk számos, az Európai Gazdasági Térség (EGT) kibővített egységes piacán forgalmazott terméken jelennek meg. A CE-jelölésnek a terméken való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a CE-jelölésre vonatkozó valamennyi jogi követelménynek, és korlátozás nélkül értékesíthető az EGT egész területén. Ez a más országokban előállított és az EGT-ben értékesített termékekre is vonatkozik. A CE-jelölés nem jelzi, hogy a terméket az EU vagy más hatóság biztonságosként jóváhagyta. Nem minden terméknek kell CE-jelöléssel rendelkeznie. Ez csak az új megközelítés szerinti irányelvek hatálya alá tartozó termékek többsége esetében kötelező.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások