Term uit de woordenlijst:

CE-markering

De letters CE verschijnen voor veel producten die worden verhandeld op de uitgebreide interne markt in de Europese Economische Ruimte (EER). Door de CE-markering aan te brengen op een product verklaart de fabrikant dat het product aan alle wettelijke voorschriften voor de CE-markering voldoet en zonder enige beperking in de gehele EER mag worden verkocht. Dit geldt ook voor producten uit andere landen die in de EER worden verkocht. De CE-markering geeft niet aan dat een product door de EU of een andere autoriteit als veilig is erkend. Niet alle producten moeten voorzien zijn van de CE-markering. Het is alleen verplicht voor de meeste producten die onder de „nieuwe aanpak” -richtlijnen vallen.

Deze pagina delen:

Snelle links