Izraz v glosarju:

Oznaka CE

Oznaka CE se nanaša na številne izdelke, s katerimi se trguje na razširjenem enotnem trgu v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Proizvajalec z namestitvijo oznake CE na proizvod izjavlja, da proizvod izpolnjuje vse pravne zahteve za oznako CE in se lahko prodaja po celotnem EGP brez omejitev. To velja tudi za izdelke iz drugih držav, ki se prodajajo v EGP. Znak CE ne pomeni, da je izdelek odobril EU ali drug organ. Vsi proizvodi ne smejo imeti oznake CE. Obvezna je le za večino proizvodov, ki jih zajemajo direktive novega pristopa.

Deli to stran:

Hitre povezave