Téarma gluaise:

An marc CE

Tá na litreacha CE le feiceáil ar go leor táirgí atá á dtrádáil ar an Margadh Aonair leathnaithe sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Trí mharcáil CE a ghreamú de tháirge, dearbhaíonn monaróir go gcomhlíonann an táirge na ceanglais dhlíthiúla uile le haghaidh Marcáil CE agus gur féidir é a dhíol ar fud LEE gan srian. Baineann sé sin freisin le táirgí a dhéantar i dtíortha eile a dhíoltar sa LEE. Ní thugtar le fios leis an gcomhartha CE gur fhormheas an AE nó údarás eile táirge a bheith sábháilte. Ní gá an comhartha CE a bheith ag gach táirge. Níl sé éigeantach ach i gcás fhormhór na dtáirgí atá cumhdaithe ag na Treoracha Cur Chuige Nua.

Roinn an leathanach seo: