Termin ze słowniczka:

Oznakowanie CE

Litery CE pojawiają się na wielu produktach będących przedmiotem obrotu na rozszerzonym jednolitym rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Poprzez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje, że wyrób spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące oznakowania CE i może być sprzedawany bez ograniczeń w obrębie EOG. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w innych krajach, które są sprzedawane w EOG. Oznakowanie CE nie wskazuje, że produkt został zatwierdzony jako bezpieczny przez UE lub inny organ. Nie wszystkie produkty muszą posiadać oznakowanie CE. Jest on obowiązkowy tylko dla większości produktów objętych dyrektywami nowego podejścia.

Udostępnij tę stronę: