Term i ordlistan:

CE-märkning

Bokstäverna ”CE” verkar på många produkter som är föremål för handel på den utvidgade inre marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Genom att anbringa CE-märkningen på en produkt förklarar tillverkaren att produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkning och kan säljas inom hela EES utan begränsningar. Detta gäller även produkter i andra länder som säljs inom EES. CE-märkningen anger inte att en produkt har godkänts som säker av EU eller någon annan myndighet. Alla produkter måste inte CE-märkas. Det är endast obligatoriskt för de flesta produkter som omfattas av direktiven enligt den nya metoden.

Dela sidan:

Genvägar