Sõnastiku mõiste:

CE-märgis

Tähed CE on märgitud paljudele toodetele, millega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laiendatud ühtsel turul. Tootele CE-märgise kinnitamisega kinnitab tootja, et toode vastab kõigile CE-märgise suhtes kehtivatele õiguslikele nõuetele ja seda võib piiranguteta müüa kogu EMPs. See kehtib ka teistes riikides valmistatud toodete kohta, mida müüakse EMPs. CE-märgis ei näita, et toode on ELi või mõne muu asutuse poolt ohutuks tunnistatud. Kõigil toodetel ei pea olema CE-märgist. See on kohustuslik ainult enamiku uue lähenemisviisi direktiividega hõlmatud toodete puhul.

Jagage seda lehte: