Pojem v slovníku:

Označenie CE

Písmená CE sa uvádzajú na mnohých výrobkoch, s ktorými sa obchoduje na rozšírenom jednotnom trhu v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Umiestnením označenia CE na výrobok výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky právne požiadavky na označenie CE a možno ho bez obmedzenia predávať v celom EHP. Platí to aj pre výrobky vyrobené v iných krajinách, ktoré sa predávajú v EHP. Označenie CE neznamená, že výrobok bol schválený ako bezpečný zo strany EÚ alebo iného orgánu. Nie všetky výrobky musia mať označenie CE. Je povinné len pre väčšinu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú smernice nového prístupu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy