Term fra ordlisten:

CE-mærkning

Bogstaverne "CE" optræder på mange produkter, der handles på det udvidede indre marked i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Ved at anbringe CE-mærkningen på et produkt erklærer fabrikanten, at produktet opfylder alle de retlige krav til CE-mærkning og kan sælges i hele EØS uden begrænsninger. Dette gælder også for produkter fremstillet i andre lande, der sælges i EØS. CE-mærkningen angiver ikke, at et produkt er godkendt som sikkert af EU eller en anden myndighed. Ikke alle produkter skal være forsynet med CE-mærkning. Det er kun obligatorisk for de fleste af de produkter, der er omfattet af direktiverne efter den nye metode.

Del denne side: