Речник на термините:

Маркировка „CE“

Буквите „CE“ се обозначават върху много продукти, търгувани на разширения единен пазар в Европейското икономическо пространство (ЕИП). С поставянето на маркировка „CE“ върху продукт, даден производител декларира, че продуктът отговаря на всички правни изисквания за маркировката CE и може да бъде продаван в цялото ЕИП без ограничения. Това се отнася и за продукти, произведени в други страни, които се продават в ЕИП. Маркировката „CE“ не показва, че даден продукт е бил одобрен като безопасен от ЕС или от друг орган. Не всички продукти трябва да имат маркировка „CE“. Той е задължителен само за повечето продукти, обхванати от директивите от „новия подход“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки