Glosārija termins:

CE zīme

Burti “CE” parādās uz daudziem produktiem, ko tirgo paplašinātajā vienotajā tirgū Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Uzliekot ražojumam CE zīmi, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst visām juridiskajām prasībām attiecībā uz CE zīmi un to bez ierobežojumiem var pārdot visā EEZ. Tas attiecas arī uz citās valstīs ražotiem produktiem, kurus pārdod EEZ. CE zīme nenorāda, ka ES vai cita iestāde ražojumu ir apstiprinājusi kā drošu. Ne visiem produktiem jābūt marķētiem ar CE zīmi. Tā ir obligāta tikai lielākajai daļai produktu, uz kuriem attiecas jaunās pieejas direktīvas.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites