Pojem ve slovníčku:

Označení CE

Písmena CE jsou uvedena na mnoha produktech obchodovaných na rozšířeném jednotném trhu v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Připojením označení CE na výrobek výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje všechny zákonné požadavky pro označení CE a může být prodáván bez omezení v celém EHP. To platí rovněž pro výrobky vyrobené v jiných zemích, které jsou prodávány v EHP. Označení CE nenaznačuje, že by byl výrobek schválen EU nebo jiným orgánem. Ne všechny výrobky musí být opatřeny označením CE. Je povinné pouze u většiny výrobků, na něž se vztahují směrnice nového přístupu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy