Handelsovereenkomsten en handelsregelingen van de EU

De EU beheert de handelsbetrekkingen met derde landen in de vorm van handelsovereenkomsten en -regelingen. De overeenkomsten en regelingen op basis van wederzijdse verbintenissen van de EU en haar handelspartners zijn bedoeld om betere handelsmogelijkheden te creëren en de daarmee samenhangende belemmeringen weg te nemen. Handel in het kader van een overeenkomst levert tastbare voordelen op voor bedrijven, zoals lagere tarieven, betere markttoegang en minder bureaucratie.

Bent u geïnteresseerd in handel met landen buiten de EU?

In deze rubriek wordt u geïnformeerd over:

Bent u geïnteresseerd in handel met landen binnen de EU?

In dit deel wordt u geïnformeerd over de voordelen van de interne markt van de EU.

Deze pagina delen:

Snelle links