Hoe kunt u Mijn handelsassistent gebruiken voor aanbestedingen?

Ga na of u het recht hebt om in een paar eenvoudige stappen deel te nemen aan een bepaalde aanbesteding van overheidsopdrachten buiten de EU

Stap 1: Vermeld het land van aanbesteding

 • Kies eerst het tabblad „Aanbestedingen” van „Mijn handelsassistent” op de homepage van Access2Markets, en ga verder
 • Door het land te selecteren waar de aanbesteding plaatsvindt, wordt het gekozen uit de vervolgkeuzelijst.

Stap 2: Vermeld de aanbestedende dienst

 • Door gebruik te maken van de cumulatieve filteropties, en
 • Door de lijst van entiteiten te bladeren.

 

De beschikbare filtercriteria zijn specifiek voor elk land.

De volledige lijst van entiteiten wordt gepresenteerd wanneer er geen filtercriteria zijn ingevuld en de knop „Zoeken” wordt gedrukt.

De zoekresultaten worden gepagineerd, waarbij één keer het aantal inzendingen per pagina kan kiezen (10, 20 of 30). De navigatie tussen pagina’s is bovenaan de lijst beschikbaar.

Na identificatie kan de gebruiker op de knop „Selecteren” klikken om de entiteit van belang te kiezen.

Stap 3: Vermeld het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht

 • Door uit de beschikbare opties het „Onderwerp” te kiezen
  • Goederen
  • Diensten
  • Diensten in verbandmet de bouw
 • En door vermelding van de „geschatte waarde van de inschrijving”, uitgedrukt in de valuta van het land van aanbesteding. Het systeem berekent en presenteert de corresponderende waarde uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten.

Stap 4: Antwoord op achtereenvolgens voorgestelde vragen

 • Op basis van de geselecteerde opties en het antwoord van elke vraag genereert het systeem de volgende te beantwoorden vraag en biedt het de mogelijke antwoorden voor de keuze van de gebruiker.
 • De vragen blijven worden gegenereerd totdat er een beoordeling is gemaakt.

Stap 5: Lees de beoordeling en de relevante wetsteksten en richtsnoeren

 • Op basis van de verstrekte antwoorden genereert het systeem:
  • Een positieve beoordeling, wanneer blijkt dat ondernemingen uit de EU in aanmerking komen om in aanmerking te komen voor een bepaalde inschrijving, of
  • Een negatieve beoordeling, wanneer de aanbestedende entiteit niet verplicht is inschrijvingen van ondernemingen uit de EU in overweging te nemen.

 

De beoordelingen zijn indicatief en zijn niet juridisch bindend.

 

Op de pagina „Samenvatting van de verstrekte informatie” kan te allen tijde gebruik worden gemaakt van de optie „Bewerken” om een van de antwoorden te wijzigen. Het systeem herberekent en behandelt de vragen die in de nieuwe context moeten worden gesteld.

Deze pagina delen:

Snelle links