Standardi in ugotavljanje skladnosti

Standardi in ugotavljanje skladnosti

Standardi in postopki ugotavljanja skladnosti skupaj s tehničnimi predpisi so trije dejavniki, ki lahko predstavljajo tehnične ovire v trgovini.

Medtem ko tehnični predpisi določajo obvezne zahteve za proizvode, standardi vsebujejo prostovoljne podrobne tehnične specifikacije in merila za značilnosti proizvodov, ki pomagajo proizvajalcem pri izpolnjevanju obveznih zahtev iz tehničnih predpisov.

Postopki ugotavljanja skladnosti so orodje, s katerim se dokaže, da proizvod izpolnjuje vse ustrezne obvezne zahteve za proizvode. Ugotavljanje skladnosti s strani tretjih oseb zahteva posredovanje neodvisnih organov za ugotavljanje skladnosti ali javnih organov in se običajno zahteva za proizvode s srednjim do visokim tveganjem. Kadar se zahteva obvezno ugotavljanje skladnosti s strani tretje osebe, to poveča stroške ugotavljanja skladnosti (finančni stroški in zamude pri dostopu do trga). Namen dvostranskih sporazumov o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti je zmanjšati stroške preskušanja in certificiranja na drugih trgih, in sicer tako, da se zagotovi, da vsaka pogodbenica sprejema poročila, certifikate in oznake, ki so dobavljeni v partnerski državi v skladu z zakonodajo druge pogodbenice.

Raziskava EU o ugotavljanju skladnosti je potekala od 10. marca do 24. aprila 2022. Prenesite rezultate ankete

Deli to stran:

Hitre povezave