Trgovinski sporazumi EU na področju Access2Markets

Trgovinski sporazumi EU na področju Access2Markets

Izkoristite nižje tarife in druge ugodnosti, ki jih prinašajo preferencialni trgovinski sporazumi EU!

EU ima več kot 70 trgovinskih sporazumov z državami po vsem svetu

Preverjanje:

Ti sporazumi zajemajo skoraj dve petini celotne trgovine EU z drugimi državami. V skladu z njimi imajo podjetja iz EU in partnerskih držav ugodnejše pogoje od tistih, ki jih ponuja STO.

Prednosti teh sporazumov vključujejo:

 • nižje ali ničelne tarife
 • enostavnejše in hitrejše carinske postopke
 • priznavanje certifikatov o izdelku
 • mobilnost osebja
 • dostop do javnih razpisov
 • boljša zaščita pravic intelektualne lastnine

Kaj morate vedeti o prednostih sporazumov

 • vaše pravice se razlikujejo od sporazuma do sporazuma in so odvisne od izdelka/sektorja
 • vse koristi niso samodejne – v sektorju blaga morate na primer:
  • dokazati, kje je izdelek izdelan
  • izpolniti carinske obrazce
  • registrirajte se v sistemu REX EU ali kot pooblaščeni izvoznik
  • imeti dovoljenje za opravljanje storitev
  • imeti varnostna spričevala za svoj izdelek
  • zaprositi za zaščito intelektualne lastnine
 • morda se še vedno soočate z ovirami, vendar lahko trgovinski sporazum EU olajša njihovo odpravo, če menite, da se pri izvozu iz EU soočate s trgovinsko oviro.
 • Podjetja ali posamezniki ne morejo izvrševati trgovinskega sporazuma na sodišču. Vendar so EU in partnerske države pravno zavezane k njihovemu izvajanju.  V nasprotnem primeru lahko druga stranka v večini primerov sproži mehanizem reševanja sporov.     

Poglavja o malih in srednjih podjetjih (MSP) v trgovinskih sporazumih

Če se partnerska država s tem strinja, bodo vsi novi trgovinski sporazumi vsebovali poglavje o MSP. To bi omogočilo boljšo izmenjavo informacij o vprašanjih dostopa do trga ter plodno sodelovanje med Komisijo in partnersko državo pri obravnavanju vprašanj, povezanih z MSP, v trgovinskem sporazumu.

Poleg tega se je skupni odbor celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado 26. septembra 2018 v posebnem priporočilu za MSP dogovoril, da vsaka pogodbenica MSP druge pogodbenice zagotavlja spletne informacije o sporazumu CETA in dostopu do trga ter da kontaktna točka za MSP na obeh straneh sodeluje pri reševanju vprašanj, specifičnih za MSP.

Kaj ponuja Access2Markets?

Deli to stran:

Hitre povezave