Trgovinski sporazumi EU na področju Access2Markets

Trgovinski sporazumi EU na področju Access2Markets

Izkoristite nižje tarife in druge ugodnosti, ki jih prinašajo preferencialni trgovinski sporazumi EU!

EU je sklenila več kot sedemdeset trgovinskih sporazumov z državami po vsem svetu

Preverite:

Ti sporazumi zajemajo skoraj dve petini celotne trgovine EU z drugimi državami. V skladu z njimi imajo podjetja iz EU in partnerskih držav ugodnejše pogoje od tistih, ki jih ponuja STO.

Prednosti teh sporazumov vključujejo:

 • nižje ali ničelne tarife
 • enostavnejše in hitrejše carinske postopke
 • priznavanje certifikatov o izdelku
 • mobilnost osebja
 • dostop do javnih razpisov
 • boljša zaščita vaših pravic intelektualne lastnine

Kaj morate vedeti o prednostih sporazumov

 • vaši privilegiji se razlikujejo od dogovora do dogovora in so odvisni od proizvoda/sektorja.
 • vse ugodnosti niso samodejne – v sektorju blaga morate na primer:
  • dokažete, kje je izdelek izdelan
  • izpolnite carinske obrazce
  • se registrirati v EU sistemu REX ali kot pooblaščeni izvoznik
  • imeti dovoljenje za opravljanje storitev
  • imeti varnostna spričevala za svoj izdelek
  • zaprositi za zaščito intelektualne lastnine
 • morda se še vedno soočate z ovirami – vendar lahko trgovinski sporazum EU olajša njihovo odpravo – povejte nam, če menite, da se pri izvozu iz EU soočate s trgovinsko oviro.
 • Podjetja ali posamezniki ne morejo uveljavljati trgovinskega sporazuma na sodišču. Vendar so EU in partnerske države pravno zavezane k njihovemu izvajanju. V nasprotnem primeru lahko druga stranka v večini primerov sproži mehanizem reševanja sporov.

Poglavja o malih in srednjih podjetjih (MSP) v trgovinskih sporazumih

Vsi novi trgovinski sporazumi bodo vsebovali poglavje o MSP, če se bo partnerska država s tem strinjala. To bi omogočilo boljšo izmenjavo informacij o vprašanjih dostopa do trga ter plodno sodelovanje med Komisijo in partnersko državo pri obravnavi vprašanj, povezanih z MSP, v trgovinskem sporazumu.

Poleg tega se je skupni odbor Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA) 26. septembra 2018 v posebnem priporočilu za MSP dogovoril, da vsaka pogodbenica MSP druge pogodbenice zagotavlja spletne informacije o sporazumu CETA in dostopu do trga ter da kontaktna točka za MSP na obeh straneh sodeluje pri reševanju vprašanj, povezanih z MSP.

Kaj ponuja Access2Markets?

Deli to stran:

Hitre povezave