Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)

Trgovinski sporazumi EU na področju dostopa2Trgi

Trgovinski sporazumi EU na področju dostopa2Trgi

Izkoristite prednosti nižjih tarif in drugih prednosti, ki jih ponujajo preferencialni trgovinski sporazumi EU!

EU je sklenila več kot sedemdeset trgovinskih sporazumov z državami po vsem svetu

Preverjanje:

Ti sporazumi zajemajo skoraj dve petini celotne trgovine EU z drugimi državami. V skladu z njimi imajo podjetja iz EU in partnerskih držav ugodnejše pogoje od tistih, ki so na voljo v okviru STO.

Koristi teh sporazumov vključujejo:

 • nižje ali ničelne tarife
 • enostavnejši in hitrejši carinski postopki
 • priznavanje potrdil o proizvodu
 • mobilnost osebja
 • dostop do javnih razpisov
 • boljša zaščita pravic intelektualne lastnine

Kaj morate vedeti o koristih

 • vaše pravice se razlikujejo od sporazuma do sporazuma in so odvisne od proizvoda/sektorja.
 • vse ugodnosti niso samodejne - v sektorju blaga na primer morate:
  • dokazati, kje je izdelek izdelan
  • izpolnite carinske obrazce
  • registracija v sistemu REX EU ali kot pooblaščeni izvoznik
  • imeti licenco za opravljanje storitev
  • imeti varnostna spričevala za izdelek
  • zaprosite za varstvo intelektualne lastnine
 • Če menite, da se pri izvozu iz EU soočate z ovirami, se lahko še vedno soočate z ovirami, vendar lahko trgovinski sporazum EU olajša njihovo odpravo.
 • Podjetja ali posamezniki ne morejo uveljavljati trgovinskega sporazuma na sodišču. Vendar so EU in partnerske države pravno zavezane k njihovemu izvajanju.V nasprotnem primeru lahko druga stranka v večini primerov aktivira mehanizem za reševanje sporov.

Kaj ponuja podjetje Access2Markets?

Share this page:

Hitre povezave