Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Izraz v glosarju:

Carina

Organi ali agencije, ki so odgovorni za pobiranje dajatev in nadzor pretoka blaga, vključno z živalmi, prevozom, osebnimi in nevarnimi predmeti, na carinsko območje in iz njega (kot je carinska unija). Naloge carine zajemajo vidike, povezane z obdavčevanjem, varnostjo in olajševanjem trgovine.

Share this page:

Hitre povezave