Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Cła

Organy lub agencje odpowiedzialne za pobieranie ceł i kontrolę przepływu towarów, w tym zwierząt, transportu, przedmiotów osobistych i niebezpiecznych, na i z obszaru celnego (takiego jak państwo lub unia celna). Zadania celne obejmują aspekty opodatkowania, bezpieczeństwa i ułatwień w handlu.

Udostępnij tę stronę:

Linki