Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Termin ze słowniczka:

Cła

Organy lub agencje odpowiedzialne za pobieranie ceł i kontrolę przepływu towarów, w tym zwierząt, transportu, przedmiotów osobistych i niebezpiecznych, na i z obszaru celnego (takiego jak państwo lub unia celna). Zadania celne obejmują aspekty opodatkowania, bezpieczeństwa i ułatwień w handlu.

Share this page:

Linki