Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Kifejezés a fogalomtárban:

Vám

A vámok beszedéséért és az áruk – többek között állatok, szállítások, személyes és veszélyes cikkek – vámterületre (például ország vagy vámunió) történő be- és kiáramlásának ellenőrzéséért felelős hatóságok vagy ügynökségek. A vámügyi feladatok kiterjednek az adózásra, a biztonságra és a kereskedelem megkönnyítésére.

Share this page:

Gyorshivatkozások