Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Terminu tal-glossarju:

Id-dwana

Awtoritajiet jew aġenziji responsabbli għall-ġbir ta’ dmirijiet u għall-kontroll tal-fluss ta’ oġġetti, inklużi annimali, trasport, oġġetti personali u perikolużi, għal ġo u barra minn territorju doganali (bħal pajjiż jew unjoni doganali). Il-funzjonijiet tad-dwana jkopru l-aspetti tat-tassazzjoni, is-sigurtà u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ.

Share this page:

Links ta’ malajr