Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)
Речник на термините:

Митници

Органите или агенциите, които отговарят за събирането на митата и за контрола на потока от стоки, включително животни, транспорт, лични и опасни предмети, към и от дадена митническа територия (като например държава или митнически съюз). Функциите на митниците обхващат аспектите на данъчното облагане, сигурността и улесняването на търговията.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки