Όρος στο γλωσσάριο:

Τελωνεία

Τις αρχές ή τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των δασμών και για τον έλεγχο της ροής των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των μεταφορών, των προσωπικών και των επικίνδυνων αντικειμένων, προς και από το τελωνειακό έδαφος (όπως μια χώρα ή μια τελωνειακή ένωση). Τα καθήκοντα των τελωνείων καλύπτουν τις πτυχές της φορολογίας, της ασφάλειας και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις