Term fra ordlisten:

Told

Myndigheder eller organer med ansvar for opkrævning af told og kontrol af varestrømmen, herunder dyr, transport, personlige og farlige genstande, ind i og ud af toldområdet (f.eks. et land eller en toldunion). Toldfunktionerne omfatter beskatnings-, sikkerheds- og handelsfremmende aspekter.

Del denne side: