Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Colníctvo

Orgány alebo agentúry zodpovedné za výber ciel a za kontrolu toku tovaru vrátane zvierat, prepravy, osobných a nebezpečných položiek na colné územie a z neho (ako je napríklad krajina alebo colná únia). Funkcie colných orgánov zahŕňajú aspekty zdaňovania, bezpečnosti a uľahčenia obchodu.

Share this page:

Rýchle odkazy