Term i ordlistan:

Tull

Myndigheter eller organ som ansvarar för uppbörd av tullar och kontroll av varuflödet, inbegripet djur, transporter, personuppgifter och farliga föremål, till och från tullområdet (t.ex. ett land eller en tullunion). Tullens funktioner omfattar aspekter som beskattning, säkerhet och underlättande av handel.

Dela sidan:

Genvägar